Vi legger tilrette for at alle våre dyr skal få utøve sin naturlige atferd og leve best mulige liv sammen med oss
Født og oppvokst i skogen
Våre kalver er født og oppvokst i skogen. Ekte FinnskogproduktTM.
Kalv og ku går sammen
Kalvene ammer melk av sin mor og får gå sammen så lenge de ønsker.
Ute hele året
Både kuer og kalver har fri tilgang til store uteområder hele året.
Økologisk
Vi har vært økologisk sertifisert av Debio siden oppstart.
Gamle bevaringsverdige raser
Vi fokuserer på gamle norske bevaringsverdige raser, henholdvis Østlandsk Rødkolle og Dølafe. De er tilpasset naturen og klimaet i vårt område.
Sirkulært
Vi har som mål at dyrene våre skal få så mye som mulig av sine behov dekket fra gården. Kuene beiter i skogen og får fôr høstet fra engene på gården om vinteren. Vinterfôret serveres ute på enga, på denne måten kommer møkka fra kuene tilbake til jorda som gjødsel.