Læring, selvforsyning og salg av gårdens overskudd på naturens og lokalsamfunnets premisser
Om
Bekkola er en økologisk gård på toppen av Løvhaugen, Finnskogen. På gården bor per i dag et drøyt et snes kuer, et dusin kalver, førti høns, en liten valp og to voksne. I sommersesongen har vi gris og en liten flokk geiter er på vei!
Læring
Bekkola har som mål at alle boende og besøkende skal lære så mye som mulig om gårdsdrift, dyrehold og matproduksjon. Det oppfordres til kunnskapsdeling oss i mellom og mellom andre bønder i området. I tillegg inviteres jevnlig eksperter fra relevante fagfelt og andre bønder til foredrag og kunnskapsutveksling.
Selvforsyning
Vi ønsker at både dyr og mennesker skal få så mye som mulig av sine behov dekket fra gården. Vi fokuserer derfor på dyreraser som er tilpasset vårt miljø og klima og som kan beite på sommeren og fôres av det vi høster på gården om vinteren. For menneskenes del betyr dette at vi legger en plan for hva vi skal spise hele året og dyrker, sanker og slakter nok, samt foredler og lagrer produkter på en slik måte at vi kan fø oss selv gjennom vinteren.
PÅ LOKALSAMFUNNETS PREMISSER
Vi har mange å takke i lokalsamfunnet for varm mottakelse og hjelp med oppstart og drift av gården. Og vi erkjenner at videre suksess og trivsel forutsetter godt naboskap og samarbeid med boende og besøkende i grenda og Finnskogen forøvrig.
SaLGS AV GÅRDENS OVERSKUDD
Vi selger av gårdens overskudd til kunder som også setter pris på økologisk og næringsrik mat. Klikk Handle fanen for mer informasjon.
På NATURENS PREMISSER
Vi ønsker å jobbe med, og ikke mot naturen. Vi driver etter re-generative prinsipper. Det vil si å bygge opp jorden og økosystemene her. Vi som bor her er alle et lite økosystem i seg selv, som vi også ønsker å bygge opp og utvikle.